Welkom bij het Rijdend Atelier!

Het Rijdend Atelier is dé rijdende kunstzinnige therapie praktijk van Rotterdam. Het doel van het Rijdend Atelier is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken die deze vorm van therapie nodig hebben. Doordat de praktijk een rijdende camper is, komt de therapie naar de kinderen toe. Dit geeft de mogelijkheid om de therapie sessies tijdens school, in een therapeutische omgeving, te laten plaatsvinden. Het is belangrijk voor het proces van het kind dat de therapie plaatsvindt in een veilige omgeving. De bus is speciaal voor kinderen ingericht als een therapeutische omgeving, waardoor de kinderen optimaal kunnen werken aan hun doelen/problematiek.

Kunstzinnige Therapie

Kunstzinnige therapie is een laagdrempelige vorm van therapie die uitermate geschikt is voor kinderen. Bij kunstzinnige therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende creatieve technieken en materialen binnen het schilderen, tekenen en boetseren. Doordat kinderen het leuk vinden om creatief bezig te zijn werken ze tijdens de therapie onbewust aan persoonlijke hulpvragen en doelen. Kinderen kunnen gedrag vertonen waarvan het kind zelf, en de ouders de oorzaak niet weten. Met behulp van kunstzinnige therapie kan onder begeleiding naar boven komen wat er in werkelijkheid bij het kind speelt. Ook als er duidelijke oorzaken zijn voor het gedrag en gemoedstoestand van het kind, kan door middel van kunstzinnige therapie hieraan gewerkt worden.

Voorbeelden van problematieken die met behulp van kunstzinnige therapie verbeterd kunnen worden:

-Concentratieproblemen
-ADHD
-Pesten
-Laag zelfvertrouwen/zelfbeeld
-Faalangst
-Verlies
-Ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld een verhuizing)
-Huiselijk geweld

U kunt altijd een gratis kennismakingsgesprek aanvragen om over de problematiek van uw kind te praten, zodat we samen kunnen kijken wat kunstzinnige therapie voor uw kind kan betekenen.

Werkwijze

Voorbereidende fase

De therapie begint met een gratis kennismakingsgesprek met de ouders. In dit gesprek wordt besproken welke hulpvragen de ouders hebben voor het kind. Uit het gesprek wordt duidelijk wat kunstzinnige therapie voor het kind kan doen. Tijdens de eerste twee sessies wordt duidelijk welke hulpvragen bij het kind spelen en welk traject het kind zal volgen. Met deze informatie, en eventueel een gemaakte observatie van het kind, wordt er een behandelingsplan opgesteld. Dit plan wordt uitvoerig besproken met de ouders en eventueel het kind. Na de bespreking zal het kind aan de slag gaan met zijn persoonlijk, creatief behandelplan.

Therapie fase

In het behandelplan staan minstens 7 sessies beschreven. Binnen deze 7 sessies komen de hulpvragen en de gestelde doelen van de ouders en het kind aan bod. Het aantal sessies hangt af van de hulpvraag van het kind. Tijdens elke sessie, van 45 minuten, werkt het kind op een creatieve manier aan zijn problematiek/gestelde doelen. Naast het creatief werken is er uiteraard ruimte voor gesprek. Deze gesprekken komen vaak naar boven naar aanleiding van de werken die het kind maakt. De oefeningen die in het plan staan sluiten aan bij de hulpvraag van het kind. Naast alleen schilderen, tekenen of boetseren zal er ook gebruik gemaakt worden van verhalen, sprookjes, gedichten of andere middelen. Na een aantal sessies zal er een tussenevaluatie plaatsvinden met de ouders om de voortgang van het kind te bespreken.

Evaluatie

Naast de tussentijdse evaluatie is er ook een eindevaluatie voor de ouders. Deze eindevaluatie bestaat uit een eindrapportage en een adviesrapport. In de eindrapportage staan alle belangrijke bevindingen die tijdens de sessies naar voren zijn gekomen, zodat de ouders een duidelijk beeld hebben van de veranderingen die zijn opgetreden tijdens de therapie. Tijdens de eindevaluatie met het kind wordt het gehele traject besproken en samen geëvalueerd. Na de afronding van het traject krijgt het kind alle werken die hij heeft gemaakt mee naar huis. In het adviesrapport staan adviezen gericht aan de ouders en verdere omgeving over hoe zij het beste om kunnen gaan met het kind en welke aspecten er in de omgeving veranderd kunnen worden zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Deze adviezen zijn van belang, zodat er na de therapie nog aan een optimale ontwikkeling van het kind wordt gewerkt.

Kunstzinnige Therapie op school

Doordat het Rijdend Atelier flexibel is en geen vaste standplaats heeft, is het uiterst geschikt voor scholen.
Het Rijdend Atelier geeft scholen de mogelijkheid om kunstzinnige therapie tijdens schooltijd aan te bieden aan haar leerlingen. Doordat de therapie naar school komt geeft het kinderen de kans om therapie te volgen zonder dat zij onnodig veel les missen.

Sommige scholen hebben een budget om de therapie voor de kinderen te vergoeden. Dit kunt u zelf met de intern begeleider van school bespreken of deze mogelijkheid van financiering ook bij de school van uw kind aan de orde is.

U kunt ook contact opnemen met het Rijdend Atelier zodat we samen kunnen kijken welke mogelijkheden er op de door u aangegeven school is.

Geef een school door

Over mij

Emma Valk

Emma Valk

Ik ben sinds juli 2014 afgestudeerd van de opleiding Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden. Tijdens mijn stages heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt, maar ik kwam gedurende mijn opleiding erachter dat ik het liefst met kinderen werk. Sinds een paar jaar had ik het idee om een rijdende praktijk te gaan beginnen en begin 2015 werd mijn droom werkelijkheid.

Het mooie van het werken met kinderen vind ik dat zij heel intuïtief kunnen werken, waardoor de therapie veel betekenis kan hebben. Kinderen vinden de therapie vaak leuk om te doen en werken onbewust aan verschillende doelen. Ze hebben dus niet het gevoel dat ze in therapie zijn. Dankzij het Rijdend Atelier kan ik op veel verschillende plekken met kinderen werken in een vaste praktijk.

Tarieven

De kosten voor de therapie bij het Rijdend Atelier zijn inclusief materiaalkosten.
Daarnaast komt de therapiebus kosteloos naar de, door u aangegeven, locatie.

Kennismakingsgesprek is gratis
Sessie van 45 minuten per juli 2021 : €75,-
Observatie van 30 minuten: €40,-

Het Rijdend Atelier is in het bezit van een zorgverlenersnummer waardoor het mogelijk is om de therapie gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen met een aanvullend verzekeringspakket. Ga zelf na bij uw zorgverzekering of dit mogelijk is. Tevens is het niet nodig om een verwijzing van uw huisarts te krijgen voor kunstzinnige therapie en u kunt de factuur zonder verwijzing indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook is het Rijdend Atelier aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT).

KVK nummer : 62493221